Günorta və ikindi namazlarının qılınması.

By:

Feb 15, 2010