Rəcm ayəsi var, Hz. Peyğəmbər kimləri rəcm etdirdi?

By:

Feb 22, 2010