Hz Ömərin Peyğəmbər (s.a.s) vəsiət yazmağa mane olmasını necə qəbul edək?

By:

Jul 4, 2015