Qadının ərinə səcdə etməsi haqqında məlumat verərsiniz?

By:

Feb 22, 2010