İbadətlərimizdə şeytanın vəsvəsələrinə qarşı nə etməliyik? Şeytan nə üçün insanlara düşməndir? Şeytanın içimizdən keçən düşüncələrimizi bilməsi mümkün müdir?

By:

Jul 8, 2015