Akika Qurbanı haqqında ətraflı məlumat verərsiniz, niyə kişilər üçün iki, qızlar üçün bir qurban kəsilər?

By:

Feb 26, 2010