Peyğəmbərimiz meracda Allah (c.c.)-ı görmüşdür. Meracdan qayıtdıqdan sonra sahabələrə Rəbbimizin camalından bəhs edib?

By:

Nov 8, 2009

 

Mənbələrdə gördüyümüz qədər, bu mövzuda Peyğəmbərimiz Hz. Muhamməd (s.ə.s.)-in bir açıqlaması olmamışdır. Hətta Hz. Əbu Zərin “Rəbbimizi gördünüzmü?” sualına “O, bir Nurdur, necə görə bilərəm?” şəklində cavab vermişdir. Yəni Onun mahiyyəti bilinmir, o şəkildə görülə bilməz. Digər bir rəvayətdə Peyğəmbərimiz Hz. Muhamməd (s.ə.s.) “Bir Nur gördüm.” demişdir. (bax: İbn Hacer, Fethu’l-Bari, tefsiru sureti’n-Necm).

Bu mövzuda alimlərin fərqli fikirləri var. İbn Huzaymə səhih bir hədislə Hz. Enesdən nəql edərək “Peyğəmbərimiz Hz. Muhamməd (s.ə.s.)-in Allahı gördüyünü” söyləmişdir. (a.k.ə).

Ancaq Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) meracın İlahi sirrdən çox danışmadığı bilinir. Çünki “Bu kiçik ağıl bunu dərk etməz. Bu tərəzi bu qədər ağırlığı (mənəvi sıxıntını) çəkə bilməz.”