Ana qarınındakı körpəyə ruhu nə vaxt verilir?

By:

Nov 14, 2009

Hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.s.), uşaqın ana qarınında meydana gəlməsini izah edərkən fərqli ifadələr istifadə etmişdir. Bəzi hədislər uşaqın yüz iyirmi günlük ikən cisminə ruh verildiyini, bəzi hədislər də qırx günlüyündə verildiyini bizə bildirir.

 

Hədisi yüz iyirmi gün olaraq şərh edən alimlərimiz ilk dörd ay bitmədən abort etmənin haram olmadığını, ancaq dörd ay bitdikdən sonra abortun haram olduğunu söyləmişlər.

 

Ancaq uşaqın qırx gündə canlandığını ifadə edən hədisləri əsas alanlar isə, qırx gün keçdikdən sonra abortun haram olduğunu ifadə edirlər.

Biz də ruhun uşağa qırx günlük ikən üflənəcəyini ifadə edən rəvayətləri əsas alırıq.