Miras bölünməsində evlənmə xərclərini ortadan saymaq caiz olar?

By:

Nov 19, 2009

Bu mövzuda, başdan danışma və razılaşma əsasdır. Nə danışmış, nə razılaşmışlarsa o mötəbərdir. Heç bir şey danışmamışlarsa ortadan olması qətilik qazanar, şəxslərə yükləyə bilməzlər.

 

Tək, bundan kiçik qardaşların haqqı müstəsna. Əgər bu xərcləmələrin edildiyi sıralarda hələ yetkinliyə çatmamış kiçik varislər varsa onların haqqlarından kimsə xərc çıxarması edə bilməz. Hətta onlar xərcə ortaq olduqlarını söyləsələr də mötəbər olmaz. Kiçiklərin haqqları tamamilə məhfuzdur. Heç bir xərcə ortaq edilmədən hissələri ayrılar.