ƏL-MACİD

By:

Dec 3, 2009

"Şəxsi müqəddəs, şanı uca, lütfkarlığı bol olan."

 

Bu ad, Məcid adıyla eyni mənadadır. Məcid adı, Macid adına görə daha mübaliğəlidir