Namazda əllərin bağlanması lazımdır?

By:

Mar 26, 2010