"Uzanıb yatdığın vaxt, ayaqlarını bir-birinin üzərinə qoyma." (Müslim, Libas 73) hədisinə görə yatarkən ayaqları üst üstə qoymaq olmazmı?

By:

Apr 26, 2011

Hz. Cabir (r. ə.)-dan rəvayətlə "İnsan kürək üstü yatıb, dizini büküb ayağını ayaq üstə qoymasın." Hz. Aişə (r. ə.)-dən rəvayətində "Sizdən biri kürək üstü yatıb ayağını ayaq üstə atmasın." (Riyazüs Salehin)

Abdullah İbni Yəzid radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə, o, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi məsciddə bir ayağını digər ayağı üzərinə atmış, kürək üstü yatarkən görmüşdür. (Buxari, Salat 85 İsti'zan 44; Müslim, Libas 75. Ayrıca bax. Tirmizi, Ədəb 19; Nəsəi, Mesacid 28.)

Digər bir səhih rəvayətdə isə: "Uzanıb yatdığın vaxt ayaqlarını bir-birinin üzərinə qoyma!"-buyurulur. (Müslim, Libas 73)

Bu hədislər arasında bir ziddiyyət yoxdur. İkinci hədis, övrət məhəllinin tamamilə və ya bir qismi açılacaq şəkildə, kürək üstü uzanaraq ayaq-ayaq üstünə qoymağı qadağan edir. Əvvəlki və şəxsən Əfəndimiz (s.ə.v)-in davranış tərzini göstərən hədis isə, açılıb saçılmağa meydan verməyəcək tərzdə caiz olan şəkli göstərir.