Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) üçün istifadə edilən "pak neseb" nə mənanı verməkdədir?

By:

May 1, 2010