Tarixdə "fil hadisəsi" deyə məşhur olmuş hadisə necə reallaşmışdır?

By:

May 1, 2010