Axirətdə müflis olan adam haqqındakı hədisi izah edə bilərsinizmi?

By:

Sep 25, 2016