Müsibətlərin Allah'ın qəhrinin təcəllisi olduğu deyilir. Hər müsibət üçün bunu söyləyə bilərikmi?

By:

Sep 27, 2016