"Sən olmasaydın, ey Həbibim, fələkləri kainatı yaratmazdım" qüdsi hədisi nə mənanı verməkdədir?

By:

May 1, 2010