İlk İnsan olan Hz.Adəm aleyhissalam oxuma və yazmağı bilirdi? İnsanlığın ilk dövrü vəhşi idi ?

By:

Nov 20, 2016