Səfərə çıxan adam o gün orucunu poza bilər mi?

By:

Jun 17, 2017