Fələstin üçün edilən dualar nə üçün qəbul olunmur?

By:

Jul 10, 2017