Arıya Hörmət Göstərilirmi?

By:

Sep 3, 2017

    Arının etdiyi işi yüzlərlə elm adamı edə bilmədiyi halda, otağımızdan  içəriyə bir arının girməsi halında ona nə hörmət göstərir və nə də ayağa qalxırıq.

   Bal düzəltmək arını hayvanlıqdan qurtara bilmədiyi kimi, mənəviyyatı unudaraq sadəcə dünyəvi bir peşədə tərəqqi etmək də bir kimsənin insaniyyətini təkamül etdirməməkdədir.

    Maddə ilə mənanı, ağıl ilə qəlbi bərabər aparan möhtərəm şəxslər bəhsimizdən xaricdir!.