Ayədə, Biz onu genişlədəniz, genişlədiciyik demək üçün "və nahnu ləhu mustəvziun" deyilməsi lazım deyildimi?

By:

Apr 25, 2018