Hz. İbrahimin oğulunu qurban etməsi.

By:

Dec 26, 2009